Styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Sari Laitinen

vice Ordförande

Björn Olsen

Ledamöter

Hjördis Andersson

Hampus Nord (Brand)

Suppleant

Marie Gustavsson

Copyright BRF Bergkastellet 2017 Alla rättigheter reserverade